bankructwo w UK

Czy warto inwestować w aktywa niewypłacalnych spółek w UK?

Na liberalnych i niekontrolowanych ściśle przez państwo rynkach sukces firmy zależy od popytu, podaży i sile przyzwyczajenia konsumentów do konkurencyjnych marek. Rynek krajowy powoli zostaje zastąpiony przez globalny, w dużej części za sprawą internetu. Prawa rynkowe są ponadczasowe i potrafią być bezwzględne dla przedsiębiorców. Dlatego czasami zdarza się, że firma nie jest w stanie uzyskać wystarczającej do dalszego działania płynności finansowej, wypada z obiegu przez niedostosowanie do potrzeb konsumentów lub traci klientów na rzecz konkurencji. Co warto zrobić z jej aktywami?

Nieruchomości

Bankructwo firmy w UK  i przejmowanie aktywów niewypłacalnych firm w postaci budynków i nieruchomości znacząco różni się od kupowania na otwartym rynku, do którego wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni. Zakup nieruchomości odniewypłacalnych firm jest niezwykle atrakcyjny ze względu na niższeceny niż rynkowe. Szybka sprzedaż to wyjątkową okazją dlawłaścicieli biznesu i konkurencji. Przed zakupem skontaktuj się z syndykiem, który może udzielić dodatkowych informacji. Zalecany jest również kontakt z doradcą finansowym lub praktykiem, aby uzyskać empiryczne porady prawne.

Licencje i pozwolenia

Zakup takich aktywów, jak licencje i pozwolenia, najlepiej sfinalizować jak najszybciej, szczególnie z punktu widzenia kupca. Kolejne kroki pozwalające na nabycie pożądanych praw powinny być podjęte wystarczająco szybko, aby licencje i pozwolenia nie zdążyły wygasnąć.

Części firmy

Gdy nabywca chce kupić jedynie część firmy, ze względu na jej strategiczną lokalizację lub poszczególne operacje wykonywane w niej , może to spowodować małe zamieszanie. Ofert może być bowiem wiele, a sprzedający zdecyduje się na najbardziej biznesowo korzystną. Dlatego najbardziej preferowani będą oferenciinteresującymi się więcej niż jednym aktywem.

Wskazówki dla nabywców

Najlepszą wskazówką dla zainteresowanych nabyciem aktywównie wypłacalnej spółki jest trzymanie ręki na pulsie. Ułatwia to podejmowanie racjonalnych z punktu widzenia biznesu decyzji w odpowiednim czasie. To właśnie czas jest największym wrogiem w nabywaniu takich aktywów. Najpopularniejszą opcją sprzedaży aktywów jest szybka sprzedaż ze względu na ramy czasowe likwidacji. Oznacza to, że najlepiej aby zainteresowany miał możliwość pokrycia kosztów praktycznie od ręki.

Dodatkowo warto zwrócić uwagę na prawne zobowiązania dotyczące nabywanych aktywów. Mogą mieć przypisane do siebie kontrakty dotyczące utrzymania przestrzeni bądź maszynerii, które być może warto będzie przedłużyć.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *